Trả lời đúng 13 câu hỏi chứng tỏ bạn rất am hiểu sinh lý phụ nữ

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án mà bạn nghĩ là đúng, đối chiếu kết quả sẽ cho thấy mức độ am hiểu của bạn về sức khỏe và sinh lý phụ nữ, theo Medical Plus.

tra-loi-dung-12-cau-hoi-chung-to-ban-rat-am-hieu-sinh-ly-nu

Câu 1. Trung bình một phụ nữ có bao nhiêu trứng?

A. Từ 500.000 đến 700.000.

B. Một đến 2 triệu.

C. 2 đến 3 triệu.

D. Vô số.

Xem Đáp án

VnExpress

Nguồn: ione.vnexpress.net