Bến Tre: Hỗ trợ tiền điện 4.673 hộ chính sách xã hội

 

Trong năm 2017, tỉnh Bến Tre có 4.673 hộ thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Số hộ ở các huyện, thành phố như sau: Thành phố Bến Tre 73 hộ; các huyện: Châu Thành 658 hộ, Bình Đại 396 hộ, Ba Tri 988 hộ, Giồng Trôm 1.150 hộ, Mỏ Cày Nam 327 hộ, Mỏ Cày Bắc 600 hộ, Thạnh Phú 331 hộ, và Chợ Lách 150 hộ.

Bến Tre: Hỗ trợ tiền điện 4.673 hộ chính sách xã hội - Ảnh 1

     Nhiều chính sách hỗ trợ đã đến kịp thời tiếp sức cho hộ chính sách xã hội ở Bến Tre

Theo quy định, hộ chính sách xã hội muốn được hỗ trợ tiền điện phải đạt một trong những tiêu chí sau đây: Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không thuộc hộ nghèo vì hộ nghèo đã có quy định hỗ trợ riêng; hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới; trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất. 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Công ty Điện lực Bến Tre, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi và thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về số hộ chính sách xã hội thuộc diện được hỗ trợ tiền điện năm 2017 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện.

LÊ HOÀNG

Nguồn: baodansinh.vn