Nỗ lực giảm thời gian nộp BHXH còn 49 giờ

Chiều 21/2, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ tháng 2 năm 2017. Tại buổi họp báo, nhiều thông tin liên quan tới việc cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ được đại diện BHXH Việt Nam chia sẻ.

Ngày 6/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, BHXH Việt Nam đang xây dựng và chuẩn bị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Để cắt giảm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN, nhằm rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ trong năm 2017, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

BHXH sẽ tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, ban hành quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng hiệu lực của Nghị định (1/3/2017); xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực để hỗ trợ tới cá nhân khi Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử.

Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đẩy mạnh, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của ngành theo quy định.

Một vấn đề được xác định là trọng tâm trong năm 2017 là xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung (giai đoạn 2017-2020). Chỉ đạo BHXH các địa phương tổ chức thực hiện việc giao sổ BHXH cho người lao động kịp thời, hiệu quả.

BHXH cũng sẽ nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, bảo đảm chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

Trong năm 2017, BHXH sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC nhằm bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC về BHXH, BHYT, BHTN cho cá nhân và tổ chức.

Thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Trước khi Nghị quyết 19-2017/NQ-CP được ban hành, từ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như ý thức rõ những đòi hỏi từ thực tế, BHXH Việt Nam đã tập trung thực hiện việc đẩy mạnh cắt giảm TTHC. Theo đó, riêng năm 2016, cắt giảm được 38% thành phần hồ sơ, 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu, 54% quy trình, thao tác thực hiện…, qua đó giảm thời gian giao dịch cho doanh nghiệp và đối tượng thụ hưởng chính sách.

Theo THU CÚC/Báo chính phủ

Nguồn: baodansinh.vn